Consulta nostre últim butlletí d'informació ACÍ

 

Transparència - Plantilla

Relació de llocs de treball  30/12/2016 30/12/2017 30/12/2018 30/12/2019
Direcció 1 1 1 1
Administració 3 3 3 3
Consergeria 1 1 1 1
Servei Auxiliar 1 1 1 1
Agent comercial 0 1 0 0
Coordinació acadèmica 2 2 2 2
Professorat 37 46 38 38
Total 45 56 46 46

2016 2017 2018 2019
Sous  i salaris 658.118,40 € 709.165,83 € 716.023,14 € 700.976,05 €
Seguretat social 201.192,87 € 218.552,47 € 222.972,62 € 219.697,24 €

No hi han llocs de treball reservats per a cap persona en les condicions de l'article 9.3.2.c de la Llei 2/2015 de la GV.

Avisos