mod_eprivacy

RESULTATS PROVES D'ACREDITACIÓ PACLE

Si el resultat de la prova es apte apareixerà el nivell (B1, B2, C1) després de realitzar la consulta. En cas contrari apareixerà com a "No apte".

Els certificats podran arreplegar-se en la secretaria del centre a partir de la data que es publicarà pròximament en la web.

PACLES del Centre d'Idiomes de la UV

Formulari de consulta de resultats de PACLE

Introduïx les següents dades per a accedir als resultats de la teua prova:

(*)
(**)
(*) Incloure només números i lletres, sense espais, guions o un altre tipus de separadors. Si no disposes de NIF/Passaport prova a deixar este camp en blanc.
(**) És obligatori introduir el primer cognom tal com s'haja registrat en la sol·licitud.

Parla_valencià

Spanish for Erasmus

CURSOS PAS-PDI-PIF

CURSOS ALS CAMPUS

Avisos