Consulta nostre últim butlletí d'informació ACÍ

 

PROVES D'ACREDITACIÓ

PACLE

PROVES D'ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 

El Centre d' Idiomes de la Universitat de València certifica a través de les seves Proves d'Acreditació de Coneixement de Llengües Estrangeres (PACLE) el grau de competència lingüística en francès i anglès. Aquelles persones que ho desitgen, tant membres de la comunitat universitària de la UV com el públic en general, podran examinar-se dels nivells B1, B2 i C1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) en función de la lengua de la que desee examinarse.

Aquests certificats tenen validesa amb caràcter general dins de la Universitat de València segons l'acord aprovat en el Consell de Govern de 28 de març de 2013. Aquells alumnes que superin els objectius mínims de la prova i obtinguin el certificat corresponent podran acreditar la seva competència lingüística de cara a les titulacions de Grau, Postgrau, Màster o programes de mobilitat; mentre que el personal de la universitat podrà acreditar els seus coneixements d'idiomes per a promocions internes o oposicions dins de la universitat.

A més, els certificats obtinguts després de superar les proves d'acreditació d'anglès per als nivells B1, B2 i C1, complint amb els requisits del model d'acreditació d' ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior), són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres.

Pel que fa al francès, el certificat obtés després de superar les proves d'acredtació del nivell B2, també és acceptat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig i d'acord amb la Resolució del 17 de març de 2014, com a acreditatiu de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres.

Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord aconseguit el 8 de setembre de 2011 per la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Properes convocatòries de Proves d'Acreditació de Coneixements de Llengües Estrangeres (PACLE)

JUNY 2020

Idiomes i nivells:

  • Anglès B1-B2-C1
  • Francès B2

                   * Les proves d' anglès estàn validades per ACLES.

Dates de les proves:

  • 22 de juny - anglès B1
  • 23 de juny - anglès C1 
  • 25 de juny - anglès B2 i francès B2

Període i horari d'inscripció: del 4 al 22 de maig de 2020 de 10:00 a 13:00 hores i de 16:30 a 19:30 hores. (divendres de 10:00 a 13:00 hores)

Lloc: Secretaria del Centre d'Idiomes

Preu: 

  • Públic general 120€
  • Membres Universitat de València: 60€
  • Alumnes Centre d'Idiomes curs 2019 - 2020: 60€

Es podrà realitzar el pagament de la tasa mitjançant targeta de dèbit o fent un ingrés en aquest compte

Documentació: serà necessari presentar la fitxa d'inscripció degudament emplenada. Al moment de formalitzar la inscripció totes les persones hauran d'aportar original i fotocòpia d'un document d'identitat en vigor (DNI/passaport). Estudiants de la UV hauran d'aportar fotocòpia de la matrícula de la Universitat mentre que el personal de la UV haurà d'aportar fotocòpia de l'última nòmina o carnet de treballador.


Prova d' Acreditació d'anglès nivell B1

Prova d' Acreditació d'anglès nivell B2

Prova d' Acreditació d'anglès nivell C1

Prova d' Acreditació de francès nivell B2

Avisos