AJUDES CURSOS D'IDIOMES

El CENTRE D’IDIOMES DE LA UV OBRI LA MATRÍCULA DEL CURS 2021-2022 AMB IMPORTANTS AJUDES PER A TOTA LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

El Servei de Llengües i Política Lingüística ofereix un 25% de descompte a estudiants i reintegra l’import total d’alguns cursos d’idiomes al PAS, PDI i PIF

El Centre d’Idiomes de la Universitat de València obri el termini per a la matrícula de tots els cursos generals, tant intensius, quadrimestrals com anuals per al pròxim curs acadèmic 2021-2022, amb ajudes específiques per a tota la comunitat universitària. En este sentit, el Servei de Llengües i Política Lingüística (SLPL) subvencionarà el 25% del preu de tots els cursos a l’estudiantat de la UV. A més, aquelles persones que, en el moment de formalitzar la seua matrícula, acrediten formar part del Personal d’Administració i Serveis (PAS), Personal Docent i Investigador (PDI) o Personal Investigador en Formació (PIF) de la UV podran recuperar fins al 100% de l’import en alguns cursos.

 

El Centre d’Idiomes de la Universitat de València ofereix, així, la possibilitat a tota la comunitat universitària de millorar les seues competències lingüístiques amb una àmplia oferta de cursos, a escollir entre diversos idiomes com anglés, valencià, francés, italià, alemany i espanyol per a estrangers. Oferta que ja es pot consultar al següent enllaç: https://generals.centreidiomes.es/.

 

L’objectiu d’aquestes accions és potenciar el plurilingüisme i la internacionalització, partint del reforç de l’ús normalitzat del valencià i de la formació en idiomes tant del personal com de l’estudiantat de la UV. Dos aspectes aquests prioritaris per a la Universitat de València i el seu Centre d’Idiomes de la UV, sobre els quals porta treballant de valent en els darrers anys.

 

En el cas dels estudiants, el Centre d’Idiomes aplicarà el 25% descompte, directament, a la formalització de la matrícula, mentre que el personal de la Universitat de València, per a poder gaudir de la bonificació del percentatge total del curs (excloent-hi el cost de primera matrícula o obertura d’expedient i l’ajornament del pagament), haurà de presentar una sol·licitud, a partir de gener de 2022, que gestionarà el Servei de Llengües i Política Lingüística a través del seu web: www.uv.es/llengues/ajudesllengues.

AJUDES A PAS/PDI/PIF PER A L’ACREDITACIÓ DE PROVES SUPERADES

A més, cal assenyalar que els cursos que imparteixen els docents del Centre d’Idiomes de la Universitat de València, en la seua majoria natius, permeten adquirir els coneixements adequats i necessaris per a presentar-se a les proves de certificació oficials com les nostres Proves d'Acreditació de Coneixements de Llengües Estrangeres (PACLE). Tanmateix, el Servei de Llengües i Política Lingüística també pot arribar a retornar el 100% del cost total de la prova a cada persona sol·licitant que siga PAS, PDI o PIF.

 

Les sol·licituds per a aquesta ajuda també es presentaran de forma telemàtica (www.uv.es/llengues/ajudesllengues), una vegada s’haja rebut la comunicació oficial que la prova d’acreditació ha sigut superada entre el 10 de gener de 2022 i el 31 d’octubre de 2022. De fet, en el cas que la comunicació del resultat arribe fora de termini, es podrà sol·licitar l’ajuda en la convocatòria següent.

VALENCIÀ I ANGLÉS PER A PAS/PDI/PIF

D’altra banda, el Centre d’Idiomes, en col·laboració amb el Servei de Llengües i Política Lingüística, també ofereix als docents i al personal administratiu de la Universitat de València cursos d’anglés i valencià a aules properes als seus llocs de treball. Es tracta de cursos de 90 hores i diversos nivells, en cadascun dels tres campus, a un preu de 321,6 euros, amb l’exempció del pagament de primera matrícula, i la possibilitat de fer-ho en tres terminis sense recàrrec.

 

Per a gaudir del retorn del 100% de l’import del curs cal assistir al 80% de les classes. Tot i això, en qualsevol cas, la quantitat subvencionada per persona no superarà els 650 euros entre cursos i proves.

ALTRES SERVEIS

A més, el Servei de Llengües i Política Lingüística de la UV també ofereix al personal d’administració i serveis, el personal docent i investigador i el personal investigador en formació grups de conversa en valencià i altres idiomes, així com tutories personalitzades de valencià i anglés per a PDI i PIF.

 

Per a més informació, podeu consultar la resolució de 21 de juliol de 2021 de la Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València al següent enllaç: https://www.uv.es/llengues/ofertaformativa/21-22.

Parla_valencià

Spanish for Erasmus

CURSOS PAS-PDI-PIF

CURSOS ALS CAMPUS

Avisos