CURSOS D'IDIOMES PER A MIGRANTS O REFUGIADES

LA UNIVERSITAT i LA GENERALITAT SIGNEN UN ACORD PER A ENSENYAR CASTELLÀ i VALENCIÀ EN EL CENTRE D’IDIOMES DE LA UV A PERSONES MIGRANTS O REFUGIADES

Dins de l’Estratègia de Responsabilitat Social Corporativa que impulsa la Universitat de València (UV), en confluència amb l’Estratègia de Migracions 2021-2026 de la Generalitat Valenciana (GVA), el Centre d’Idiomes de la UV i la Secretaria Autonòmica d’igualtat i Diversitat de la GVA han subscrit un important acord de col·laboració per a fomentar la inclusió de persones migrants o refugiades mitjançant l’aprenentatge de les dues llengües oficials de la nostra Comunitat: castellà i valencià.

 

Este acord, subscrit entre el secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat, Rubén Blanco, i el director del Centre d’Idiomes, Josep Villar, permetrà oferir, al llarg d’este estiu, a mig centenar d’immigrants tres cursos d’aprenentatge d’espanyol i un curs de valencià, tots ells del nivell A1-A2 que estableix el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Els cursos tindran una durada de 60 hores i seran impartits en el Centre d’Idiomes, que es troba al carrer Serpis, nº 25 de València.

 

La Generalitat ha difós aquesta oferta entre les entitats socials que gestionen a la Comunitat Valenciana projectes d’acollida de persones migrants o refugiades, i que estan subvencionades per l’administració autonòmica o per altres administracions públiques. Poden sol·licitar la seua inscripció aquelles persones que residisquen, actualment, en alguna de les residències d’acollida finançades amb recursos públics.

 

L’admissió és assumida pel Centre d’Idiomes i es realitza, de forma rigorosa, per ordre de registre d’entrada de les sol·licituds, establint contingents màxims d’un 20% per entitat. L’alumnat ha de comprometre’s a assistir, com a mínim, al 90% de les classes per a obtindre el corresponent certificat d’aprofitament del curs. Fins al moment, són prop de 40 els estudiants que s’han inscrit en estos cursos per al mes de juliol.

 

Un cop finalitzada esta primera experiència docent en l’aprenentatge de les dues llengües oficials, dirigida específicament a persones migrants o refugiades, la Universitat i la Generalitat avaluaran conjuntament els resultats amb l’objectiu de mantindre i, fins i tot, ampliar aquest acord de col·laboració, si fora necessari, a mitjà i a llarg termini. 

CURSOS PAS-PDI-PIF

CURSOS ALS CAMPUS

Avisos