CONVOCATÒRIA DE JUNY DE LES PROVES PACLE

ÈXIT A LA CONVOCATÒRIA DE JUNY DE LES PROVES PACLE DEL CENTRE D’IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La convocatòria de juny 2021 de les Proves d'Acreditació de Coneixements de Llengües Estrangeres (PACLE), que organitza el Centre d’Idiomes de la Universitat de València, ha finalitzat amb èxit. Més de 600 persones han realitzat els seus corresponents exàmens per a certificar les seues competències en diferents nivells d'anglés i francés amb absoluta normalitat i complint amb les mesures de seguretat marcades pel centre, durant les jornades del 22, 23 i 25 de juny. En aquest sentit, tant els aspirants com el personal docent han valorat positivament l'organització i realització d'aquestes proves, adaptades en tot moment a la pandèmia.

 

Un total de 223 persones es van presentar al nivell B1 d'anglés; 310 aspirants ho van fer per a acreditar els seus coneixements de B2 d'anglés i 86 es van examinar del C1 del mateix idioma. En el cas del B2 de francés, 13 persones van realitzar les proves que, posteriorment, certificaran o no si posseeixen els coneixements necessaris en aquest nivell per a eixe idioma en concret. Malgrat que la convocatòria d'octubre de 2020 va arribar a celebrar-se, els més de 600 alumnes que s'han presentat en aquesta ocasió consoliden la recuperació de la normalitat en esta mena de proves.

 

A causa del volum de persones inscrites, les proves de certificació s'han realitzat en dues localitzacions diferents amb l'objectiu de garantir les mesures sanitàries pertinents i les limitacions d'aforament vigents. Així doncs, l'Aulari III de la Universitat de València, situat en l'avinguda Menéndez Pelayo, i el Centre d’Idiomes de la UV han acollit els exàmens, tant orals com escrits, dels nivells B1, B2 i C2 d'anglés i el B2 de francés.

 

Aquests exàmens, que realitza el Centre d'Idiomes de la Universitat de València, estan avalats per l'Associació de Centres de Llengües Estrangeres en l'Ensenyament Superior (ACLES), mitjançant el segell CertAcles, i reconeguts per la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), per la mateixa Generalitat Valenciana i pels governs autonòmics d'Aragó, Canàries, Castella-Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid, Múrcia, i també pel Ministeri de Defensa del Govern d'Espanya.

 

COMUNICACIÓ DELS RESULTATS

Els aspirants coneixeran el resultat en un període comprés entre les quatre i les cinc setmanes, aproximadament, des de la finalització de les proves. Així doncs, totes les persones que s'hi hagen presentat, amb independència de si han aprovat o no, rebran un correu electrònic amb un informe de resultats en el qual es detallarà les puntuacions obtingudes en cadascuna de les parts que componen la prova d'acreditació de coneixements. Cadascuna d'aquestes parts té el mateix pes final en la valoració global. El llindar d'aptitud és el 60% de les puntuacions i aquesta puntuació ha de ser aconseguida en cadascun dels blocs. No obstant això, és possible compensar les puntuacions inferiors al 60% en una part amb l’altra part de la mateixa secció, sempre que en la prova a compensar s'haja obtingut una puntuació mínima del 50 %.

 

Després de la recepció d'aquest missatge, s'obri el termini de presentació de sol·licituds de revisió, que romandrà obert durant set dies naturals. La petició de revisió se sol·licitarà per correu electrònic sempre dins del termini pertinent. Una vegada finalitzen les revisions, els certificats estaran disponibles en uns 15 dies.

 

El Centre d’Idiomes de la UV organitzarà una nova convocatòria de les PACLE al llarg del mes de setembre. En aquesta ocasió, als exàmens dels diferents nivells que ja s'han realitzat al juny, se sumarà la prova d'acreditació de coneixements en el nivell B2 d'alemany.

CURSOS PAS-PDI-PIF

CURSOS ALS CAMPUS

Avisos