ACORD AMB INSTITUT TONGWEN DE PEQUÍN

ACORD ENTRE EL CENTRE D'IDIOMES I L'INSTITUT TONGWEN DE LA UNIVERSITAT DE PEQUÍN PER A ENSENYAR ESPANYOL A ESTUDIANTS ASIÀTICS

El Centre d'Idiomes de la Universitat de València ha subscrit un important acord de col·laboració amb l'Institut Tongwen de la Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín. Es tracta de la primera Universitat especialitzada en l'ensenyament de llengües estrangeres i estudis internacionals de la República Popular de la Xina. Gràcies a aquest acord el Centre d'Idiomes de la Universitat de València oferirà una sèrie de cursos dissenyats específicament per a alumnes asiàtics. Els estudiants podran obtindre així l'acreditació d'espanyol per a estrangers (ELE) a més d'adquirir les competències necessàries per a poder matricular-se posteriorment en batxillerat o cursos de grau i de postgrau en les universitats valencianes.

L'equip docent d'ELE del Centre d'Idiomes ha planificat un itinerari lectiu personalitzat per a aquells estudiants d'origen asiàtic que desitgen començar els seus estudis a Espanya i recalen per primera vegada a València. El curs duu per títol “Llengua i cultura espanyola per a alumnes asiàtics I”, i inclou tallers pràctics de conversa així com eixides de l'aula els divendres. Durant aquestes eixides per la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, els estudiants van acompanyats per diversos professors que els plantegen reptes de comunicació reals en ambients oberts durant les visites turístiques i culturals que realitzen. El primer curs d'aquestes característiques començarà el proper mes d'octubre i tindrà una durada de 800 hores lectives; al gener de 2022 s'iniciarà una segona edició, de 600 hores lectives. En tots dos casos, els estudiants podran sincronitzar aquests cursos amb un altre tipus d'estudis.

L'acord entre el Centre d'Idiomes de la UV i l'Institut Tongwen de Pequín inclou material didàctic propi, elaboració de programes específics i un seguiment molt exhaustiu del progrés dels estudiants en el seu aprenentatge d'espanyol. També s'organitzen activitats turístiques de cap de setmana amb guies acreditats i la promoció del Centre d'Idiomes de la Universitat de València a la Xina a través de la Universitat d'Estudis Estrangers de Pequín.

A aquests primers cursos, cal afegir-hi també un intensiu d'estiu, que es desenvoluparà el proper mes de juliol, per preparar les proves d'acreditació B2 necessàries per a matricular a Espanya. A més, ja de cara a l'estiu de 2022 s'ha dissenyat també una oferta específica anomenada "Llengua i cultura espanyola per a alumnes asiàtics II", adreçada exclusivament a aquells alumnes que decidisquen quedar-se a València a continuar cursant els seus estudis, perquè puguen augmentar les seues competències lingüístiques i assolir així el nivell C1 acreditat per l'Instituto Cervantes.