ÈXIT CONVOCATÒRIA PACLE JUNY

La normalitat torna a les proves d’acreditació de llengües estrangeres de la UV amb una inscripció pareguda a la enregistrada els anys previs a la pandèmia

 

MÉS DE 600 ESTUDIANTS ES PRESENTARAN AL MES DE JUNY A LES PROVES DEL CENTRE D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

València, 26 de maig de 2021.- Tancat el temini d’inscripció, en total són 632 els estudiants que s’han inscrit enguany a la convocatòria de juny de la Prova d’Acreditació de Coneixements de Llengües Extrangeres (PACLE), que organitza el Centre d’Idiomes de la Universitat de València. L’any passat esta mateixa convocatòria no es va poder cel·lebrar pel confinament, la qual cosa va obligar molts estudiants a esperar fins la convocatòria d’octubre per a poder obtindre alguna de les acreditacions oficials que oferix el Centre d’Idiomes de la UV. Enguany, afortunadament, la quantitat d’estudiants inscrits a la PACLE recupera la normalitat perduda al 2020 i s’enregistra una data molt similar, inclús superior, als anys previs a la pandèmia.

 

jun-21

oct-20

oct-19

jun-19

oct-18

ANGLÈS B1

223

165

79

218

138

ANGLÈS B2

310

371

292

268

347

ANGLÈS C1

86

77

84

77

51

FRANCÈS B2

13

50

44

9

40

ALEMANY B2*

-

7

5

-

9

*Les proves d’Alemany B2 només es realitzen a la convocatòria d’octubre.

 

El Centre d’Idiomes de la UV, mitjançant la PACLE, facilita a qui s’inscriu en estes proves la possibilitat d’obtindre els certificats oficials B1, B2 i C1 d’anglès, així com el B2 de francès i d’alemany, és a dir, les principals certificacions oficials en llengües estrangeres necessàries per a obtindre algunes llicenciatures, estudis de postgrau, màsters, beques i, per suposat, per a poder realitzar cursos a l'extranger via Programa Erasmus o qualsevol altre programa d'intercanvi.

 

Les proves de la PACLE tindran lloc enguany els dies 22, 23 i 25 de juny. Aquestos exàmens, que realitza el Centre d'Idiomes de la Universitat de València, estàn avalats per l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior, mitjançant el segell CertAcles, i reconeguts per la CRUE (la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), i per la mateixa Generalitat Valenciana i els governs autonòmics d'Aragó, Canaries, Castella-Lleó, Catalunya, Galicia, Madrid, Mùrcia, i també pel Ministeri de Defensa del Govern d'Espanya. 

 

En el web del Centre d'Idiomes de la Universitat de València www.centreidiomes.es es poden consultar les “Guies del Candidat” per a cadascun dels nivells de la PACLE així com models específics d'exàmens i proves d'audio.

Parla_valencià

Spanish for Erasmus

CURSOS PAS-PDI-PIF

CURSOS ALS CAMPUS

Avisos