CURSOS BONIFICABLES 100% PER FUNDAE

fundae

Cursos bonificables 100%: fes un curs gratis d’anglès, francès, alemany, italià, amb el Centre d’Idiomes de la Universitat de València a través del sistema de bonificacions per a empreses Fundae. El Centre d’Idiomes de la Universitat de València és l’entitat organitzadora i formadora amb acreditació oficial en FUNDAE. Ens comprometem amb les empreses perquè puguen aprofitar el seu crèdit.

Cursos bonificats d’anglès, alemany, francès, etc.

Aquests són els cursos que li oferim i que podria fer amb una BONIFICACIÓ fins del 100%: cursos dissenyats a la carta per a vostè  i per a la seua empresa, que rebrà al seu centre de treball, o també cursos al Centre d’Idiomes.

Es tracta d’una iniciativa creada per a millorar la capacitació professional i desenvolupament personal dels treballadors en actiu, una major promoció i integració social i una millora de la competitivitat de les empreses.

Qui pot optar als cursos bonificats?

Totes les empreses disposen d’una quantitat anual per a bonificar-se en cursos de formació. Si no es gasta, es perd per a l’any corresponent. Si es decideix, tinga en compte que, depenent del nombre de treballadors/ores en plantilla d’una empresa, FUNDAE permet bonificar-se un percentatge del curs:

– Empreses de fins a 9 treballadors/ores: 100%
– Empreses de 10 - 49 treballadors/ores: 75%
– Empreses de 50 - 249 treballadors/ores: 60%
– Empreses de més de 250 empleats/ades: 50%

El Centre d’Idiomes de la Universitat de València  no cobra cap despesa per la gestió de l’organització dels cursos d’idiomes.

Tots aquells treballadors/ores que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència de formació professional poden beneficiar-se d’aquestes bonificacions. Això inclou:

  • Treballadors per compte d’altri.
  • Fixos discontinus en període de no ocupació.
  • Els que accedeixen a situació de desocupació quan es troben en períodes formatius.
  • Treballadors acollits a regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació per expedient autoritzat.

No es poden beneficiar d’aquestes bonificacions aquells que no cotitzen a la Seguretat Social per la contingència de formació professional:

  • Autònoms
  • Personal al servei de les administracions públiques

Quins cursos bonifica FUNDAE?

 Cursos intensius i extensius.

Terminis i assistència

Per a comunicar l’inici d’un curs bonificat, FUNDAE estableix un termini mínim de 7 dies hàbils abans del començament d’aquest.

Els participants han d’assistir com a mínim al 75% de les classes, que tenen tot el curs el mateix horari.

Pregunte’ns en: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Preguntes freqüents

Necessite un pressupost de formació a mesura. Quines dades necessiten?

Per a calcular un pressupost de formació a mesura per a empreses, necessitarem conèixer almenys aquestes dades: nombre d’alumnes, objectius del curs, duració, lloc d’impartició del curs, nivell actual dels alumnes. Sol·licitar Pressupost

Quines són les formes i terminis de pagament?

Les formes de pagament acceptades són targeta de crèdit, domiciliació o transferència bancària. El pagament del 100% del cost del curs s’ha de realitzar abans de l’inici d’aquest. En el cas de sol·licitar la bonificació de la fundació tripartida, el pagament ha de realitzar-se almenys 10 dies abans de l’inici del curs.

Puc canviar les dates del curs a mesura?

En la proposta de formació s’indicaran les dates i hores del curs. Aquestes dates no es poden modificar una vegada ha començat el curs, per favor, assegure’s de comprovar l’agenda dels seus empleats abans de confirmar les dates del curs.

On s’imparteixen els cursos per a empreses?

La seua empresa té l’opció d’incorporar els seus empleats en cursos impartits al Centre d’Idiomes de la Universitat de València o bé pot sol·licitar un curs in-company, en què el professor/a es desplaça a la seua empresa.

Quins tipus de cursos poden oferir a la meua empresa?

A banda dels cursos d’idiomes de diferents nivells, hi ha cursos de preparació de diferents  certificacions.

Es prepara també alumnes per als exàmens de Cambridge Language Assessment, però no gestionem la inscripció en els exàmens oficials que se celebren en centres examinadors (excepte en les PACLE). Si desitja que els seus empleats es presenten a aquests  exàmens, haurien de formalitzar-ho vostès.

Estan vostès reconeguts?

El Centre d’Idiomes de la Universitat de València és centre preparador i examinador de les proves PACLE (Prova d’Acreditació de Coneixement de Llengües Estrangeres).

Els certificats obtinguts després de superar les proves d’acreditació d’anglès per als nivells B1, B2 i C1, complint els requisits del model d’acreditació d’ACLES (Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior), són acceptats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, segons el Decret 61/2013, de 17 maig com a acreditatius de la  capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. 

De la mateixa manera, el certificat obtingut després de la superació de les proves d’acreditació de francès per al nivell B2 també és acceptat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, segons el Decret 61/2013, de 17 maig i d’acord amb la Resolució del 17 de març de 2014, com a acreditatiu de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres.

Quina és la duració mínima dels cursos per a empreses?

La duració mínima de formació bonificable és de 2 hores.

Quan rebré la bonificació?

Una vegada acabat el curs, la fundació tripartida verificarà el compliment de tots els requisits i en cas positiu, emetrà un certificat que permetrà a la seua empresa rebre la bonificació corresponent. La bonificació serà descomptada de les quotes que la seua empresa paga a la Seguretat Social.

Com puc saber el crèdit disponible?

Accedisca al simulador de crèdit 

Puc pagar-los el curs una vegada reba la bonificació?

Això no és possible. El pagament del curs i despeses de gestió de la bonificació ha d’efectuar-se almenys 10 dies naturals abans del començament d’aquest.

Què ocorre si algun empleat no pot acudir a part del curs?

Segons la normativa, si algun empleat no supera el 75% d’assistència al curs, no serà possible finalitzar el tràmit de bonificació per a aquest empleat. El Centre d’Idiomes de la Universitat de València és molt estricte amb el compliment de la normativa: si el percentatge d’assistència no es compleix, no es finalitzarà el tràmit de bonificació i no serà possible el reembossament del cost de gestió efectuat.