Consulta nostre últim butlletí d'informació ACÍ

 

PLA CURRICULAR CURS 2017-2018

A partir del curs acadèmic 2017-2018 el Centre d’Idiomes de la Universitat de València adoptarà una sèrie de canvis en la nomenclatura dels cursos d’anglés. En la taula que es pot veure més avall apareix la nomenclatura dels cursos fins al 2017 i el canvi que es produeix des del curs 2017-2018. El motiu d’aquest canvi és adequar i homogeneïtzar el nom dels cursos amb els de les altres entitats existents de cara a una millor implementació del Marc Comú Europeu per a les Llengües.

ANGLÈS

Nivells tradicionals Principiant Elemental Preintermedi Intermedi Intermedi alt Avançat
Nivells MCER A1 A2 B1 B2 C1 C2
Cursos CdI 2008-2016 Pre-A1 A1 A2 A2+ B1 B1+ B2 C1 C1+
Cursos CdI des de 2017 A1 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2
Certificats PACLE CdI B1 B2 C1

Curs 2016-2017 Curs 2017-2018
Pre-A1 A2.1
A1 A2.2
A2 B1.1
A2+ B1.2 | PET
B1 B2.1
B1+ B2.2 | First Certificate
B2 C1.1 | CAE
C1 C1.2 | C2 | Proficiency

Els alumnes que han realitzat estudis d’anglès al nostre centre fins a l’any 2017 i vulguen continuar els seus estudis en el curs 2017-2018 poden veure en la taula de la dreta el curs en què hauran de matricular-se.

Malgrat els canvis en la nomenclatura dels cursos, els continguts continuen ajustant-se al Marc Comú Europeu de Referència perquè aquelles persones que ho desitgen puguen certificar els seus coneixements mitjançant les Proves d’Acreditació del Coneixement de Llengües Estrangeres (PACLE).

Tanmateix, aquelles persones que tinguen qualsevol mena de dubte podran contactar amb el coordinador docent.

Pel que fa a la resta dels cursos d’idiomes que s’imparteixen al Centre d’Idiomes, la nomenclatura dels cursos de francès i italià no patirà cap variació, mentre que els cursos d’alemany estan actualment en procés de revisió. En cas que s’hi produïsca algun canvi s’aplicarà per al pròxim any.

ALEMANY

Nivels tradicionals Principiant Elemental Preintermedi Intermedi Intermedi alt Avançat
Nivells MCER A1 A2 B1 B2 C1
Cursos CdI des de 2008 Pre-A1 A1 A2 A2+ B1 B1+ B2 C1
Certificats PACLE CdI B2

FRANCÈS

Nivells tradicionals Elemental Preintermedi Intermedi Intermedi alt Avançat
Niveles MCER A1 A2 B1 B2 C1
Cursos CdI desde 2008 A1 A2 B1 B2 C1
Certificados PACLE CdI B2

ITALIÀ

Nivells tradicionals Elemental Preintermedi Intermedi Intermedi alt Avançat
Nivells MCER A1 A2 B1 B2 C1
Cursos CdI des de 2008 A1 A2 B1 B2 C1
Certificats PACLE CdI

Avisos