Consulta nostre últim butlletí d'informació ACÍ

 

INSCRIPCIÓ CURS 2020/2021

Cursos d'idiomes a la ciutat de València amb professors natius i bilingües altament qualificats. Per a totes les edats i tot tipus de públic.

NOUS ALUMNES

Les persones que desitgen inscriure’s per primera vegada en un curs del Centre d’Idiomes de la Universitat de València hauran de realitzar en primer lloc una prova de nivell (en cas de tindre coneixements de l’idioma escollit) per a determinar en quin nivell s’han d'inscriure. Per a realitzar la prova és necessari concertar cita prèvia trucant al 963067781 a partir del 22 de juliol. La realització de la prova de nivell no garanteix la reserva de plaça en els cursos. Les places poden esgotar-se durant el periode matrícula. Poden no haver places a l'hora de fer efectiva la inscripció. Es recomana no demorar el termini d'inscripció una vegada realitzada la prova.

El calendari per a realitzar les proves de nivell començarà a partir del dia 5 d'agost.

Una vegada realitzada la prova de nivell, l’alumne podrà inscriure’s en un curs del Centre d’Idiomes. El període d’inscripció per a nous alumnes començarà el 7 de setembre i es realitzarà online o al carrer Serpis número 25.

Per a poder formalitzar la inscripció és necessari aportar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI o passaport (tots els alumnes)
 • Fotocòpia de la matrícula de la UVEG (només estudiants de la UVEG)
 • Fotocòpia de l’última nòmina (només PDI / PAS)
 • Fotocòpia de l’última nòmina del PDI / PAS i fotocòpia del llibre de família (només familiars de PDI / PAS)
 • Justificant del pagament del curs en funció de la modalitat elegida (tots els alumnes)
  • a. Pagament en banc: còpia de l'ingrés del curs indicant el nom de l'alumne/a.
  • b. Pagament ajornat per terminis: domiciliació bancària complimentada.
  • c. Pagament amb targeta de dèbit o crèdit.
 • Condicions generals del curs signades (tots els alumnes)

Nota: No existeix reserva de plaça i no podrà inscriure’s qui no porte tota la documentació sol•licitada en el moment de la matrícula.

DESCÀRREGUES

 

ANTICS ALUMNES

El període d'inscripció per als alumnes que desitgen continuar els seus estudis al Centre d’Idiomes de la Universitat de València començarà el pròxim 24 d'agost. Es recorda als antics alumnes que del 24 d'agost al 4 de setembre tenen preferència per a escollir horari.

Per a poder formalitzar la inscripció és necessari aportar:

 • Fotocòpia del DNI (tots els alumnes
 • Fotocòpia de la matrícula de la UVEG (només estudiants de la UVEG)
 • Fotocòpia de l’última nòmina (només PDI / PAS)
 • Fotocòpia de l’última nòmina del PDI / PAS i fotocòpia del llibre de família (només familiars de PDI / PAS)
 • Justificant del pagament del curs en funció de la modalitat escollida (tots els alumnes)
  • a. Pagament en banc: còpia de l'ingrés del curs indicant el nom de l’alumne/a.
  • b. Pagament ajornat per terminis: domiciliació bancària complimentada.
  • c. Pagament amb targeta de dèbit o crèdit.
 • Condicions generals del curs signades (tots els alumnes)

Nota: No existeix reserva de plaça i no podrà inscriure’s qui no porte tota la documentació sol•licitada en el moment de la matrícula.

DESCÀRREGUES

Avisos