Comunicat PACLE convocatòria de juny (23/04/2020)

La situació que ha generat la pandèmia per coronavirus COVID-19 i l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març ha resultat en l'aprovació de mesures excepcionals en l'àmbit educatiu i de formació en idiomes, com ara el cessament de l'ensenyament presencial i la migració de tots els cursos a formats online i a distància.

Estes mesures extraordinàries estan emmarcades en l'acció per part de l'Administració per protegir la salut de tots els ciutadans, controlar la progressió de la pandèmia i reforçar el nostre sistema de salut pública.
Per tot això el Centre d'Idiomes de la Universitat de València es veu en l'obligació de suspendre les proves PACLE previstes per a juny de 2020 atès que a data d'avui, i davant l'imminent període d'inici de matrícula en aquestes proves, no es donen les condicions de seguretat necessàries.

Des del Centre d'Idiomes s'està estudiant l'ajornament de les proves a finals del mes de juliol. Es comunicarà oportunament la data exacta una vegada des de la Universitat de València se'ns done l'aprovació.