El Cdi renova la seua acreditació CertAcles

La certificació té una validesa per a 2018 i 2019.

El Centre ha sigut reconegut amb el segell de CertAcles per als anys 2018 i 2019. Aquest reconeixement de l' Associació de Centres de Llengües en l' Ensenyament Superior (ACLES) permet realitzar exàmens d' acreditació PACLE d' anglès B1, B2 i C1.